Aktywny Samorząd 2020 w systemie SOW

1 marca 2020 – uruchamiamy elektroniczne nabory w programie Aktywny samorząd dla wszystkich powiatów w Polsce.

Ramowy harmonogram wskazujący kluczowe daty i obowiązki stron przedstawia się następująco:

Zespół SOW:

 • aktualizacja wzorów wniosków w porozumieniu z komórką merytoryczną DPR – do 15.02,
 • założenie elektronicznych naborów na wszystkie zadania AS dla wszystkich powiatów – do 17.02,
 • wypracowanie wzoru umowy i pisma informującego o przyznaniu dofinansowania w porozumieniu z komórką merytoryczną DPR – do 29.02,
 • zaimportowania danych archiwalnych o złożonych wnioskach w AS z lat 2016-2017 – do 29.02 (rok 2018 jest już w systemie SOW – w bazie Aditum),
 • prowadzenie akcji informacyjnej i wsparcie w konfigurowaniu naborów w systemie SOW dla JST – od 17.02.

Realizatorzy:

W celu samodzielnego skonfigurowania założonych elektronicznych naborów Realizatorzy powinni między 17 lutego a 29 lutego wykonać następujące działania (po tym terminie nabory uruchomią się automatycznie wg wzorca założonego przez PFRON i nie będzie możliwości ich edycji):

 • wejść w tryb edycji naboru,
 • zweryfikować listę załączników w zakładce „załączniki i oświadczenia” – dodać w razie potrzeby własne załączniki,
 • zweryfikować zawartość zakładki „wzory załączników” – dodać w razie potrzeby własne wzory,
 • zweryfikować kryterium Realizatora w zakładce „karta oceny” – zmienić na własne, natomiast w przypadku akceptacji zaproponowanego kryterium nie ma konieczności podejmowania żadnego działania,
 • zweryfikować numerację dokumentów w zakładce „schemat numeracji” – zaakceptować numerację automatyczną lub wprowadzić własną,
 • zapisać nabór przyciskiem „zapisz” na dole ekranu.

 

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi zasadami Aktywny Samorząd wózki inwalidzkie elektryczne w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.
Call Now Button