Wózki inwalidzkie elektryczne dla dzieci Aktywny Samorząd 2023

Sprawdź informacje programu Aktywny Samorząd 2023

Przystawki elektryczne do wózków Aktywny Samorząd 2023

Sprawdź informacje programu Aktywny Samorząd 2023

Skutery inwalidzkie elektryczne Aktywny Samorząd 2023

Sprawdź informacje programu Aktywny Samorząd 2023

Wózki inwalidzkie elektryczne Aktywny Samorząd 2023

Sprawdź informacje programu Aktywny Samorząd 2023

Aktywny Samorząd 2020 w systemie SOW

1 marca 2020 – uruchamiamy elektroniczne nabory w programie Aktywny samorząd dla wszystkich powiatów w Polsce.

Ramowy harmonogram wskazujący kluczowe daty i obowiązki stron przedstawia się następująco:

Zespół SOW:

 • aktualizacja wzorów wniosków w porozumieniu z komórką merytoryczną DPR – do 15.02,
 • założenie elektronicznych naborów na wszystkie zadania AS dla wszystkich powiatów – do 17.02,
 • wypracowanie wzoru umowy i pisma informującego o przyznaniu dofinansowania w porozumieniu z komórką merytoryczną DPR – do 29.02,
 • zaimportowania danych archiwalnych o złożonych wnioskach w AS z lat 2016-2017 – do 29.02 (rok 2018 jest już w systemie SOW – w bazie Aditum),
 • prowadzenie akcji informacyjnej i wsparcie w konfigurowaniu naborów w systemie SOW dla JST – od 17.02.

Realizatorzy:

W celu samodzielnego skonfigurowania założonych elektronicznych naborów Realizatorzy powinni między 17 lutego a 29 lutego wykonać następujące działania (po tym terminie nabory uruchomią się automatycznie wg wzorca założonego przez PFRON i nie będzie możliwości ich edycji):

 • wejść w tryb edycji naboru,
 • zweryfikować listę załączników w zakładce „załączniki i oświadczenia” – dodać w razie potrzeby własne załączniki,
 • zweryfikować zawartość zakładki „wzory załączników” – dodać w razie potrzeby własne wzory,
 • zweryfikować kryterium Realizatora w zakładce „karta oceny” – zmienić na własne, natomiast w przypadku akceptacji zaproponowanego kryterium nie ma konieczności podejmowania żadnego działania,
 • zweryfikować numerację dokumentów w zakładce „schemat numeracji” – zaakceptować numerację automatyczną lub wprowadzić własną,
 • zapisać nabór przyciskiem „zapisz” na dole ekranu.

 

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi zasadami Aktywny Samorząd wózki inwalidzkie elektryczne w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.
Call Now Button