Co nowego Aktywny Samorząd PFRON PCPR 2024r. Aby skorzystać z Obszaru C, należy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania i zapewnić wkład własny. Korzystanie z Obszaru C przynosi wiele korzyści, zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i dla całej społeczności lokalnej.

Co nowego w programie Aktywny Samorząd PFRON PCPR 2024r. – Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Aktywny Samorząd wózki inwalidzkie elektryczneProgram Aktywny samorząd to inicjatywa PFRON i PCPR, która ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie samorządów w realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Program składa się z czterech obszarów tematycznych, z których każdy dotyczy innego aspektu aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami. W tym wpisie skupimy się na Obszarze C, który dotyczy likwidacji barier w poruszaniu się.

Jak skorzystać z programu Aktywny samorząd PFRON PCPR 2024r. – Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Program Aktywny samorząd to inicjatywa PFRON i PCPR, która ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie samorządów w realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Program składa się z czterech obszarów tematycznych, z których każdy dotyczy innego aspektu aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami. W tym wpisie skupimy się na Obszarze C, który dotyczy likwidacji barier w poruszaniu się.

Jak poprawić dostępność i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami – Obszar C programu Aktywny samorząd PFRON PCPR 2024r.

Aktywny Samorząd 2024

Aktywny Samorząd program dla osób z niepełnosprawnością

Program Aktywny samorząd to inicjatywa PFRON i PCPR, która ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie samorządów w realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Program składa się z czterech obszarów tematycznych, z których każdy dotyczy innego aspektu aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnościami. W tym wpisie skupimy się na Obszarze C, który dotyczy likwidacji barier w poruszaniu się. Zapraszamy do lektury!

Co to jest Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się?

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się to jeden z czterech obszarów tematycznych programu Aktywny samorząd. Jego celem jest zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności tych z ograniczoną sprawnością ruchową.

W 2024 roku PFRON utrzymuje ubiegłoroczne warunki dofinansowania w ramach programu, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach:
A1, A4 i D (z 15%), A2, A3 i C5 (z 25%), jak też w Module II (osoby zatrudnione – z 15%).

1) dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe w 2024 roku (doc 284 KB) oraz

2) aktualnym tekście jednolitym programu, po zmianach wprowadzonych przez Radę  Nadzorczą PFRON (Załącznik do uchwały nr 19 Rady Nadzorczej PFRON z 2023 roku (pdf 270 KB)).

Fundusz zagwarantował ponownie wyższy budżet na realizację programu! Wynosi on 256,5 mln zł (w 2023 roku, po dodatkowym zwiększeniu wynosił 241,5 mln zł).

Kto jest realizatorem programu “Aktywny samorząd”

Realizatorem programu w module I i II jest samorząd powiatowy.

Samorząd powiatowy składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu na podstawie wieloletniej umowy. W przypadku, gdy samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu na rzecz beneficjentów
z terenu działania tego samorządu, z innym realizatorem programu.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2024 r.

Poniżej informacje dla wnioskodawców w module I

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ustęp 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku Obszaru C:

 1. w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,
 2. w Zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,
 3. w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
 • w zakresie ręki – 13.200 zł,
 • przedramienia – 28.600 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,
  1. w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w literze c), tj. w przypadku amputacji:

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,

 • w zakresie ręki – 3.960 zł,
 • przedramienia – 8.580 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,
  1. w Zadaniu 1, 3 lub 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,
  2. w Zadaniu 5 – 8.250 zł;

Jak ułatwić sobie poruszanie się dzięki wózkom inwalidzkim elektrycznym, skuterom i przystawkom do wózka

Poruszanie się dla osób z niepełnosprawnościami może być trudne i uciążliwe, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury i dostępności. Dlatego warto zainteresować się sprzętami, które mogą ułatwić i poprawić komfort podróżowania i przemieszczania się. W tym wpisie przedstawimy trzy rodzaje urządzeń, które mogą być pomocne dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową: wózki inwalidzkie elektryczne, skutery i przystawki do wózka. Zapraszamy do lektury!

Wózki inwalidzkie elektryczne

Aktywny Samorząd 2024 termin składania wnioskówWózki inwalidzkie elektryczne to urządzenia, które są napędzane silnikiem elektrycznym i zasilane akumulatorem. Wózki inwalidzkie elektryczne dla dzieci pozwalają na samodzielne i łatwe poruszanie się po różnych nawierzchniach, bez konieczności pchania lub ciągnięcia wózka ręcznie. Wózki inwalidzkie elektryczne mają wiele zalet, takich jak:

 • większa mobilność i niezależność, ponieważ nie trzeba polegać na pomocy innych osób lub dodatkowych środkach transportu
 • większa wygoda i ergonomia, ponieważ wózki inwalidzkie elektryczne są często wyposażone w regulowane oparcia, podłokietniki, podnóżki i inne elementy, które zapewniają komfortową pozycję i dopasowanie do ciała
 • większa funkcjonalność i możliwości, ponieważ wózki inwalidzkie elektryczne mają różne tryby jazdy, prędkości, zasięgi, pojemności i inne parametry, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji
 • większa atrakcyjność i nowoczesność, ponieważ wózki inwalidzkie elektryczne mają często nowoczesny design, kolorystykę i dodatki, które nadają im styl i charakter

Wózki inwalidzkie elektryczne Aktywny Samorząd są dostępne w różnych rodzajach, modelach i cenach, w zależności od producenta, jakości, funkcji i wyposażenia. Na rynku można znaleźć wózki inwalidzkie elektryczne składane, lekkie, terenowe, sportowe, dziecięce i inne.

Skutery inwalidzkie elektryczne

Skutery inwalidzkie elektryczne to urządzenia, które są podobne do wózków tylko z kierownicą, mają zwykle cztery koła, czasem trzy i są napędzane silnikiem elektrycznym i zasilane akumulatorem. Skutery elektryczne inwalidzkie są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, które mają problemy z chodzeniem, ale nie potrzebują wózka inwalidzkiego. Skutery pozwalają na szybkie i łatwe poruszanie się po mieście, bez konieczności wysiłku fizycznego. Skutery elektryczne inwalidzkie dla niepełnosprawnych Aktywny Samorząd mają wiele zalet, takich jak:

 • większa swoboda i mobilność, ponieważ skutery można używać na chodnikach, ścieżkach rowerowych, drogach i innych miejscach, gdzie jest dozwolony ruch pieszy
 • większa przyjemność i rozrywka, ponieważ skutery są często zabawne i przyjazne w użytkowaniu, a także umożliwiają podziwianie krajobrazu i zwiedzanie ciekawych miejsc
 • większa oszczędność i ekologia, ponieważ skutery są tanie w eksploatacji i nie emitują spalin, a także zajmują mało miejsca i są łatwe w przechowywaniu
 • większa bezpieczeństwo i stabilność, ponieważ skutery mają cztery koła, hamulce, oświetlenie, klakson i inne elementy, które zapewniają bezpieczną i stabilną jazdę

Skutery są dostępne w różnych rodzajach, modelach i cenach, w zależności od producenta, jakości, funkcji i wyposażenia. Na rynku można znaleźć skutery małe, duże, składane, terenowe, luksusowe i inne.

Przystawki elektryczne do wózka inwalidzkiego ręcznego

Przystawki elektryczne do wózka inwalidzkiego ręcznego to urządzenia, które są montowane do wózka inwalidzkiego i służą do napędzania go silnikiem elektrycznym i zasilania akumulatorem. Przystawki do wózka są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, które mają wózek inwalidzki ręczny, ale chcą go ulepszyć i ułatwić sobie poruszanie się. Przystawki do wózka mają wiele zalet, takich jak:

 • większa wygoda i komfort, ponieważ przystawki do wózka eliminują konieczność pchania lub ciągnięcia wózka ręcznie, co może być męczące i obciążające dla rąk i pleców
 • większa elastyczność i możliwości, ponieważ przystawki do wózka można łatwo zamontować i zdjąć, w zależności od potrzeby i sytuacji, a także można je dopasować do różnych typów i modeli wózków inwalidzkich
 • większa oszczędność i ekonomia, ponieważ przystawki do wózka są tańsze niż zakup nowego wózka inwalidzkiego elektrycznego, a także pozwalają na wykorzystanie istniejącego wózka inwalidzkiego ręcznego
 • większa atrakcyjność i nowoczesność, ponieważ przystawki do wózka mają często nowoczesny design, kolorystykę i dodatki, które nadają im styl i charakter

Przystawki elektryczne do wózka Aktywny Samorząd są dostępne w różnych rodzajach, modelach i cenach, w zależności od producenta, jakości, funkcji i wyposażenia. Na rynku można znaleźć przystawki do wózka z jednym lub dwoma kołami, z różnymi mocami, prędkościami, zasięgami i innymi parametrami.

Podsumowanie – Co nowego Aktywny samorząd PFRON PCPR 2024r

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się to jeden z czterech obszarów tematycznych programu Aktywny samorząd. Jego celem jest zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności tych z ograniczoną sprawnością ruchową. Obszar C obejmuje pięć zadań, które dotyczą budowy, przebudowy, modernizacji, zakupu i montażu urządzeń i sprzętów ułatwiających poruszanie się i komunikację osobom z niepełnosprawnościami, a także organizacji działań edukacyjnych i informacyjnych. Wózki inwalidzkie elektryczne, skutery inwalidzkie elektryczne i przystawki elektryczne do wózka inwalidzkiego ręcznego to trzy rodzaje urządzeń, które mogą ułatwić i poprawić poruszanie się dla osób z niepełnosprawnościami. Każde z tych urządzeń ma swoje zalety i wady, a także różne rodzaje, modele i ceny. Aby wybrać najlepsze urządzenie dla siebie lub bliskiej osoby, warto zasięgnąć opinii specjalisty, porównać oferty i przetestować urządzenie przed zakupem. Jeśli szukasz więcej informacji i porad na temat sprzętów ułatwiających poruszanie się, zapraszamy na stronę GrupaMazamed, gdzie znajdziesz wiele ciekawych artykułów

Call Now Button