Aktywny Samorząd 2022

  • WÓZKI INWALIDZKIE ELEKTRYCZNE SKUTERY INWALIDZKIE ELEKTRYCZNE | PRZYSTAWKI ELEKTRYCZNE DO WÓZKÓW INWALIDZKICH
  • OPRZYRZĄDOWANIE  ELEKTRYCZNE DO  WÓZKA INWALIDZKIEGO  RĘCZNEGO   Wypełnij formularz na Aktywny Samorząd

Wózki inwalidzkie elektryczne

Wózki o dużych możliwościach manewrowania, które zapewnione są przez niewielki promień skrętu oraz dzięki zastosowanej w wózku technologii napędu na środkową oś.

Podnośniki transportowe

Podnośniki transportowe rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych do transferu przenoszenia do samochodu z wózka lub łóżka. Ułatwienie i odciążenie dla opiekuna.

Dofinansowania – państwowe instytucje

Dofinansowania na kupno sprzętu rehabilitacyjnego

Oferowany sprzęt do rehabilitacji dostępny jest zarówno z refundacją oraz dofinansowaniem z instytucji samorzadowych i państwowych takich jak: NFZ, PCPR, MOPS. Znajdą tu Państwo informacje z zakresu procedury uzyskiwania dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny z powyższych instytucji. Dokładniejsze informacje udzielamy telefonicznie – zapraszamy do kontaktu.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

NFZ dofinansowuje część kosztów środków pomocniczych np. poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe oraz sprzęt ortopedyczny (wózki inwalidzkie aktywne, wózki inwalidzkie elektryczne, wózki specjalne – spacerówki terapeutyczne, foteliki rehabilitacyjne dla dzieci, pionizatory, ortezy).

Dofinansowania przyznawane są w przedziałach czasowych. Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może otrzymać kolejne dofinansowanie na ten sam produkt po upływie limit czasowego ustalonego przez fundusz. Dokładnie określana jest wysokość refundacji z NFZ.

Zlecenie na zakup sprzętu ortopedycznego

Chcąc uzyskać dofinansowania na wyżej wymieniony sprzęt trzeba udać się do lekarza pierwszego kontaktu, po skierowanie do lekarza specjalisty (neurologa, reumatologa, lekarza o specjalizacji rehabilitacja, chirurga). Specjalista wystawi wniosek zlecenie na zakup sprzętu. W przypadku gdy chcemy uzyskać refundacją na wózek inwalidzki oraz poduszkę przeciwodlezynową lekarz wystawia dwa oddzielne wnioski.

Ważność wniosku to 12 miesięcy – do momentu zrealizowania.

Potwierdzamy wniosek zlecenia w oddziale NFZ

Zlecenie wystawione przez lekarza specjalistę przedstawić w wojewódzkim oddziale NFZ można to zrobić drogą pocztową.

Refundacja z NFZ zostanie przyznana na odwrocie wniosku jest informacja o jej wysokości. Gdy wysokość dfinansowania przyznanego z NFZ nie wystarcza na pokrycie kosztów pełnego zakupu sprzętu rehabilitacyjnego możemy ubiegać sięjeszcze o jej zwrot ze środków MOPS/PCPR.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE I MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych refundowanych oraz nie refundowanych przez NFZ

1. Dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ.

W przypadku gdy nie masz wystarczającej kwoty aby pokryć udział własny lub cena zakupu jest większa niż limit wyzaczony przez NFZ wyżej wymienione instytucje będą w stanie pokryć nawet do 150% limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy oraz 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy)

Np. cena Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci, który spełnia twoje oczekiwania wynosi 7500 zł, a limit na ten przedmiot ortopedyczny wyznaczony przez NFZ wynosi 3000zł, starając się o dofinansowanie możesz uzyskać 150% tego limitu czyli w tym przypadku 4500. Teraz możemy dysponować znacznie większą kwotą dofinansowania( 3000zł NFZ)+ (4500 zł PCPR/MOPS)=7500zł; właśnie w ten sposób wózek wart 7500 zł otrzymasz bezpłatnie.

Np. materac p/odleżynowy kosztuje 1000zł ; refundacja NFZ wynosi 400zł a udział własny 600 zł . Dofinansowania można uzyskać w wysokości: 400zł + 600zł. = 1000zł ,a zatem twój materac może być nawet zrefundowany w całości.

Np. Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna NFZ 500zł + PCPR 750zł. razem 1250zł

PCPR uruchamia program „AKTYWNY SAMORZĄD”, który ma na celu dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. O takie dofinansowanie mogą starać się osoby niepełnosprawne (dorosłe i dzieci) posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

NFZ refunduje zakup wózka elektrycznego do w kwoty 3 000zł. Jako uzupełnienie brakujacej kwoty aby pokryć udział własny zakupu wózka inwalidzkiego elektrycznego może być dofinansowania PCPR do przedmiotów ortopedycznych nawet do 150% limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na zakup wózka elektrycznego. Łącząc te dofonansowania możemy dysponować kwotą dofinansowania( 3000zł NFZ)+ (4500zł PCPR/MOPS)=7500zł na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Więcej szczegółowych informacji kontakt nami

biuro@grupamazamed.pl

 – doradzimy pomożemy.

 

2. Dofinansowanie sprzętu nie refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zdobycie dofinansowania na poniższy sprzęt będzie się nieco różnić zatem pierwszym krokiem będzie uzyskanie zamiast zlecenia specjalne zaświadczenie z zaleceniem używania któregoś ze sprzętu pomocnego w rehabilitacji bądź w likwidowaniu barier architektonicznych ,a następnie zgłosić się bezpośrednio do PCPR/MOPS z fakturą „pro forma” (kosztorysem) od naszej firmy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowań z PCPR/MOPS jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  • sprzęt rehabilitacyjny i sprzęt toaletowy (np. rower do ćwiczeń, mata do masażu, krzesło sedesowe) – dofinansowanie stanowiące do 60% wartości sprzętu,
  • sprzęt likwidujący bariery architektoniczne : schodołazy, podnośniki transportowo-kąpielowe, podnośniki wannowe – dofinansowanie stanowiące do 80% wartości sprzętu

PFRON PAŃSTWOWY FUNDUSZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PFRON corocznie uruchamia program dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym realizowany jest przez samorządy lokalne PCPR-y AKTYWNY SAMORZĄD. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie do wózka elektrycznego. O refundację mogą starać się osoby niepełnosprawne (dorosłe i dzieci) posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

YOUTUBE