Wózki inwalidzkie elektryczne dla dzieci Aktywny Samorząd 2023

Sprawdź informacje programu Aktywny Samorząd 2023

Podnośniki transportowe Aktywny Samorząd 2023

Sprawdź informacje programu Aktywny Samorząd 2023

Przystawki elektryczne do wózków Aktywny Samorząd 2023

Sprawdź informacje programu Aktywny Samorząd 2023

Dofinansowania – państwowe instytucje

Dofinansowania na kupno sprzętu rehabilitacyjnego

Oferowany sprzęt do rehabilitacji dostępny jest zarówno z refundacją oraz dofinansowaniem z instytucji samorzadowych i państwowych takich jak: NFZ, PCPR, MOPS. Znajdą tu Państwo informacje z zakresu procedury uzyskiwania dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny z powyższych instytucji. Dokładniejsze informacje udzielamy telefonicznie – zapraszamy do kontaktu.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

NFZ dofinansowuje część kosztów środków pomocniczych np. poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe oraz sprzęt ortopedyczny (wózki inwalidzkie aktywne, wózki inwalidzkie elektryczne, wózki specjalne – spacerówki terapeutyczne, foteliki rehabilitacyjne dla dzieci, pionizatory, ortezy).

Dofinansowania przyznawane są w przedziałach czasowych. Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może otrzymać kolejne dofinansowanie na ten sam produkt po upływie limit czasowego ustalonego przez fundusz. Dokładnie określana jest wysokość refundacji z NFZ.

Zlecenie na zakup sprzętu ortopedycznego

Chcąc uzyskać dofinansowania na wyżej wymieniony sprzęt trzeba udać się do lekarza pierwszego kontaktu, po skierowanie do lekarza specjalisty (neurologa, reumatologa, lekarza o specjalizacji rehabilitacja, chirurga). Specjalista wystawi wniosek zlecenie na zakup sprzętu. W przypadku gdy chcemy uzyskać refundacją na wózek inwalidzki oraz poduszkę przeciwodlezynową lekarz wystawia dwa oddzielne wnioski.

Ważność wniosku to 12 miesięcy – do momentu zrealizowania.

Potwierdzamy wniosek zlecenia w oddziale NFZ

Zlecenie wystawione przez lekarza specjalistę przedstawić w wojewódzkim oddziale NFZ można to zrobić drogą pocztową.

Refundacja z NFZ zostanie przyznana na odwrocie wniosku jest informacja o jej wysokości. Gdy wysokość dfinansowania przyznanego z NFZ nie wystarcza na pokrycie kosztów pełnego zakupu sprzętu rehabilitacyjnego możemy ubiegać sięjeszcze o jej zwrot ze środków MOPS/PCPR.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE I MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych refundowanych oraz nie refundowanych przez NFZ

1. Dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ.

W przypadku gdy nie masz wystarczającej kwoty aby pokryć udział własny lub cena zakupu jest większa niż limit wyzaczony przez NFZ wyżej wymienione instytucje będą w stanie pokryć nawet do 150% limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy oraz 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy)

Np. cena Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci, który spełnia twoje oczekiwania wynosi 7500 zł, a limit na ten przedmiot ortopedyczny wyznaczony przez NFZ wynosi 3000zł, starając się o dofinansowanie możesz uzyskać 150% tego limitu czyli w tym przypadku 4500. Teraz możemy dysponować znacznie większą kwotą dofinansowania( 3000zł NFZ)+ (4500 zł PCPR/MOPS)=7500zł; właśnie w ten sposób wózek wart 7500 zł otrzymasz bezpłatnie.

Np. materac p/odleżynowy kosztuje 1000zł ; refundacja NFZ wynosi 400zł a udział własny 600 zł . Dofinansowania można uzyskać w wysokości: 400zł + 600zł. = 1000zł ,a zatem twój materac może być nawet zrefundowany w całości.

Np. Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna NFZ 500zł + PCPR 750zł. razem 1250zł

PCPR uruchamia program „AKTYWNY SAMORZĄD”, który ma na celu dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. O takie dofinansowanie mogą starać się osoby niepełnosprawne (dorosłe i dzieci) posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

NFZ refunduje zakup wózka elektrycznego do w kwoty 3 000zł. Jako uzupełnienie brakujacej kwoty aby pokryć udział własny zakupu wózka inwalidzkiego elektrycznego może być dofinansowania PCPR do przedmiotów ortopedycznych nawet do 150% limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na zakup wózka elektrycznego. Łącząc te dofonansowania możemy dysponować kwotą dofinansowania( 3000zł NFZ)+ (4500zł PCPR/MOPS)=7500zł na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Więcej szczegółowych informacji kontakt nami

biuro@grupamazamed.pl

 – doradzimy pomożemy.

 

2. Dofinansowanie sprzętu nie refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zdobycie dofinansowania na poniższy sprzęt będzie się nieco różnić zatem pierwszym krokiem będzie uzyskanie zamiast zlecenia specjalne zaświadczenie z zaleceniem używania któregoś ze sprzętu pomocnego w rehabilitacji bądź w likwidowaniu barier architektonicznych ,a następnie zgłosić się bezpośrednio do PCPR/MOPS z fakturą „pro forma” (kosztorysem) od naszej firmy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowań z PCPR/MOPS jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

  • sprzęt rehabilitacyjny i sprzęt toaletowy (np. rower do ćwiczeń, mata do masażu, krzesło sedesowe) – dofinansowanie stanowiące do 60% wartości sprzętu,
  • sprzęt likwidujący bariery architektoniczne : schodołazy, podnośniki transportowo-kąpielowe, podnośniki wannowe – dofinansowanie stanowiące do 80% wartości sprzętu

PFRON PAŃSTWOWY FUNDUSZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PFRON corocznie uruchamia program dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym realizowany jest przez samorządy lokalne PCPR-y AKTYWNY SAMORZĄD. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie do wózka elektrycznego. O refundację mogą starać się osoby niepełnosprawne (dorosłe i dzieci) posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Call Now Button