Dofinansowania PRFON PCPR MOPR MOPS Refundacja NFZ do wózków inwalidzkich elektrycznych skuterów, przystawek i sprzętu rehabilitacyjnego

Refundacja NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

NFZ refundujeczęść kosztów środków pomocniczych np. poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe oraz sprzęt ortopedyczny (wózki inwalidzkie aktywne, wózki inwalidzkie elektryczne, wózki specjalne – spacerówki terapeutyczne, foteliki rehabilitacyjne dla dzieci, pionizatory, ortezy).

Refundacja przyznawana jest w przedziałach czasowych. Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może otrzymać kolejne dofinansowanie na ten sam produkt po upływie limit czasowego ustalonego przez fundusz. Dokładnie określana jest wysokość refundacji z NFZ.

Zlecenie na zakup sprzętu ortopedycznego

Chcąc uzyskać refundację na wyżej wymieniony sprzęt trzeba udać się do lekarza pierwszego kontaktu, po skierowanie do lekarza specjalisty (neurologa, reumatologa, lekarza o specjalizacji rehabilitacja, chirurga). Specjalista wystawi wniosek zlecenie na zakup sprzętu. W przypadku gdy chcemy uzyskać refundacją na wózek inwalidzki oraz poduszkę przeciwodlezynową lekarz wystawia dwa oddzielne wnioski.

Ważność wniosku to 12 miesięcy – do momentu zrealizowania.

Potwierdzamy wniosek zlecenia w oddziale NFZ

Zlecenie wystawione przez lekarza specjalistę przedstawić w wojewódzkim oddziale NFZ można to zrobić drogą pocztową.

Refundacja z NFZ zostanie przyznana na odwrocie wniosku jest informacja o jej wysokości. Gdy wysokość refundacji przyznanej z NFZ nie wystarcza na pokrycie kosztów pełnego zakupu sprzętu rehabilitacyjnego możemy ubiegać sięjeszcze o dofinansowanie ze środków MOPS/PCPR.

PCPR – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

MOPS MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

Dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Oferowany sprzęt do rehabilitacji dostępny jest zarówno z refundacją oraz dofinansowaniem z instytucji samorzadowych i państwowych takich jak: NFZ, PCPR, MOPS. Znajdą tu Państwo informacje z zakresu procedury uzyskiwania dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny z powyższych instytucji. Dokładniejsze informacje udzielamy telefonicznie – zapraszamy do kontaktu.

Dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych refundowanych oraz nie refundowanych przez NFZ

1. Dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ.

W przypadku gdy nie masz wystarczającej kwoty aby pokryć udział własny lub cena zakupu jest większa niż limit wyzaczony przez NFZ wyżej wymienione instytucje będą w stanie pokryć nawet do 150% limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny bądź środek pomocniczy oraz 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy)

Np. cena Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci, który spełnia twoje oczekiwania wynosi 7500 zł, a limit na ten przedmiot ortopedyczny wyznaczony przez NFZ wynosi 3000zł, starając się o dofinansowanie możesz uzyskać 150% tego limitu czyli w tym przypadku 4500. Teraz możemy dysponować znacznie większą kwotą dofinansowania( 3000zł NFZ)+ (4500 zł PCPR/MOPS)=7500zł; właśnie w ten sposób wózek wart 7500 zł otrzymasz bezpłatnie.

Np. materac p/odleżynowy kosztuje 1000zł ; refundacja NFZ wynosi 400zł a udział własny 600 zł . Dofinansowania można uzyskać w wysokości: 400zł + 600zł. = 1000zł ,a zatem twój materac może być nawet zrefundowany w całości.

Np. Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna NFZ 500zł + PCPR 750zł. razem 1250zł

PCPR uruchamia program dofinansowania AKTYWNY SAMORZĄD, który ma na celu  dofinansowanie do wózka elektryczngo zakupu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym. O takie dofinansowanie mogą starać się osoby niepełnosprawne (dorosłe i dzieci) posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

NFZ refunduje zakup wózka elektrycznego do w kwoty 3 000zł. Jako uzupełnienie brakujacej kwoty aby pokryć udział własny zakupu wózka inwalidzkiego elektrycznego może być dofinansowania PCPR do przedmiotów ortopedycznych nawet do 150% limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na zakup wózka elektrycznego. Łącząc te dofonansowania możemy dysponować kwotą dofinansowania( 3000zł NFZ)+ (4500zł PCPR/MOPS)=7500zł na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Więcej szczegółowych informacji kontakt nami

biuro@grupamazamed.pl

 – doradzimy pomożemy.

 

2. Dofinansowanie sprzętu nie refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zdobycie dofinansowania na poniższy sprzęt będzie się nieco różnić zatem pierwszym krokiem będzie uzyskanie zamiast zlecenia specjalne zaświadczenie z zaleceniem używania któregoś ze sprzętu pomocnego w rehabilitacji bądź w likwidowaniu barier architektonicznych ,a następnie zgłosić się bezpośrednio do PCPR/MOPS z fakturą “pro forma” (kosztorysem) od naszej firmy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowań z PCPR/MOPS jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 • sprzęt rehabilitacyjny i sprzęt toaletowy (np. rower do ćwiczeń, mata do masażu, krzesło sedesowe) – dofinansowanie stanowiące do 60% wartości sprzętu,
 • sprzęt likwidujący bariery architektoniczne : schodołazy, podnośniki transportowo-kąpielowe, podnośniki wannowe – dofinansowanie stanowiące do 80% wartości sprzętu

PFRON dofinansowanie 2024

 

PFRON PAŃSTWOWY FUNDUSZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PFRON corocznie uruchamia program dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym realizowany jest przez samorządy lokalne PCPR-y AKTYWNY SAMORZĄD. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie do wózka elektrycznego. O refundację mogą starać się osoby niepełnosprawne (dorosłe i dzieci) posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Możliwości zakupu wózka inwalidzkiego, pionizatora z refundacją NFZ oraz z dofinansowaniem PCPR

Osoby niepełnosprawne ruchowo, które potrzebują wózka inwalidzkiego lub pionizatora do rehabilitacji, mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa. Istnieją różne formy dofinansowania i refundacji, które zależą od rodzaju sprzętu, stopnia niepełnosprawności i sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o pomoc. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat możliwości zakupu wózka inwalidzkiego, pionizatora z refundacją NFZ oraz z dofinansowaniem PCPR.

Refundacja NFZ na wózek inwalidzki i pionizator

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) refunduje część kosztów zakupu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym wózków inwalidzkich i pionizatorów. Aby skorzystać z refundacji NFZ, należy spełnić następujące warunki:

 • posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne
 • otrzymać zlecenie na wyrób medyczny od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • wybrać sprzęt zgodny z kryteriami określonymi przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1061 z późn.
 • zapłacić udział własny, jeśli cena sprzętu przekracza limit finansowania ustalony przez NFZ

Wysokość refundacji NFZ zależy od kodu wyrobu medycznego, który jest przypisany do każdego rodzaju sprzętu.

Dofinansowanie PCPR na wózek inwalidzki i pionizator

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) to instytucja, która udziela pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

PCPR może dofinansować zakup wózka inwalidzkiego lub pionizatora, jeśli osoba ubiegająca się o pomoc spełnia następujące warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • ma niski dochód na osobę w rodzinie (nie przekraczający kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z pomocy społecznej)
 • otrzymała zlecenie na wyrób medyczny od NFZ i zapłaciła udział własny
 • złożyła wniosek o dofinansowanie w PCPR wraz z wymaganymi dokumentami

Wysokość dofinansowania PCPR zależy od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o pomoc i dostępnych środków finansowych w PCPR. Możliwe są dwie sytuacje:

 • Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc otrzymała zlecenie na wyrób medyczny od NFZ i zapłaciła udział własny, może starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego w wysokości 100% lub 150% (w zależności od PCPR). W tym przypadku, dofinansowanie PCPR nie może przekroczyć 150% kwoty finansowania przez NFZ.
 • Jeśli osoba ubiegająca się o pomoc otrzymała zlecenie na wyrób medyczny od NFZ, ale jeszcze go nie zrealizowała, może starać się o dofinansowanie w wysokości 100% lub 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany wyrób medyczny na zlecenie. W tym przypadku, dofinansowanie PCPR nie może przekroczyć 250% kwoty finansowania przez NFZ.

Aby otrzymać dofinansowanie PFRON PCPR, należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny w każdym PCPR)
 • kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ
 • fakturę na odebrany lub zamówiony wyrób medyczny na zlecenie (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ)
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
 • numer NIP

Dofinansowanie PFRON PCPR Refundacja NFZ

Osoby niepełnosprawne ruchowo, które potrzebują wózka inwalidzkiego lub pionizatora do rehabilitacji, mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony państwa. Istnieją różne formy dofinansowania i refundacji, które zależą od rodzaju sprzętu, stopnia niepełnosprawności i sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o pomoc.

Aby skorzystać z refundacji NFZ, należy posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne, otrzymać zlecenie na wyrób medyczny od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wybrać sprzęt zgodny z kryteriami określonymi przez rozporządzenie Ministra Zdrowia i zapłacić udział własny, jeśli cena sprzętu przekracza limit finansowania ustalony przez NFZ.

Aby skorzystać z dofinansowania PCPR, należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, mieć niski dochód na osobę w rodzinie, otrzymać zlecenie na wyrób medyczny od NFZ i zapłacić udział własny oraz złożyć wniosek o dofinansowanie w PCPR wraz z wymaganymi dokumentami.

Wysokość refundacji NFZ i dofinansowania PCPR zależy od kodu wyrobu medycznego, który jest przypisany do każdego rodzaju sprzętu.

Call Now Button
Kombinezon Exopulse Mollii Suit do neuromodulacji Ottobock