Pionizatory parapodia stoły pionizacyjne

Pionizatory parapodia statyczne i dynamiczne odwodzące dla dorosłych i dla dzieci oraz stoły do pionizacji to urządzenia służące do uzyskiwania i utrzymywania pozycji pionowej przez osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie PCPR refundacja NFZ.

Pionizator parapodium dynamiczne statyczne dla dorosłych

Pionizatory parapodia dla dorosłych na co wskazują badania wymuszając przyjmowanie przez pacjentów pionowej postawy ciała. Dobry pionizator sprzyja więc poprawnemu funkcjonowaniu organizmu, poprawia pracę wszystkich układów: zwiększa wentylację płuc, wspomaga funkcje serca, wspiera perystaltykę jelit, zapobiega  zastojom  w układzie moczowym, poprawia ruchliwość  stawów, uniemożliwia powstawanie odleżyn, a nawet poprawia stan psychiczny pacjenta. Pionizatory z dofinansowaniem z NFZ, PCPR i MCPR MOPS KOD NFZ P.125

Pionizatory parapodium dla dorosłych i dzieci stoły pionizacyjne

Pionizatory parapodium dla dorosłych i dzieci stoły pionizacyjne

Pionizatory to szeroka kategoria produktów, które służą do wspomagania procesu leczenia i poprawy jakości życia osób z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami. W sklepie internetowym można znaleźć wiele rodzajów sprzętu rehabilitacyjnego, które odpowiadają na różne potrzeby i oczekiwania klientów. Wśród najpopularniejszych zapytań i wyszukań użytkowników na temat sprzętu rehabilitacyjnego można wymienić:

Pionizatory

Pionizatory to urządzenia, które umożliwiają osobom leżącym lub poruszającym się na wózku inwalidzkim przyjęcie i utrzymanie pozycji pionowej. Pionizacja jest ważnym elementem rehabilitacji, ponieważ poprawia krążenie, oddech, trawienie, zapobiega odleżynom i osteoporozie, a także wpływa pozytywnie na samopoczucie i funkcje psychologiczne pacjentów. Pionizatory mogą być stosowane zarówno w warunkach domowych, jak i w placówkach medycznych. Istnieją różne rodzaje pionizatorów, takie jak:

 • Pionizatory statyczne – są to urządzenia, które utrzymują pacjenta w pozycji pionowej bez możliwości ruchu. Są proste w obsłudze i stosunkowo tanie, ale nie zapewniają stymulacji mięśniowej ani treningu równowagi.
 • Pionizatory dynamiczne – są to urządzenia, które umożliwiają pacjentowi wykonywanie ruchów w pozycji pionowej, takich jak chodzenie, skręcanie czy przechylanie. Są bardziej zaawansowane technologicznie i droższe, ale zapewniają lepszą aktywację mięśni i koordynację ruchową.
 • Pionizatory mobilne – są to urządzenia, które pozwalają pacjentowi poruszać się w pozycji pionowej po płaskiej powierzchni. Są najbardziej funkcjonalne i dają największą swobodę ruchu, ale wymagają większej przestrzeni i opieki.

Parapodia

Parapodia to specjalne ortezy stabilizujące, które służą do utrzymania postawy stojącej u osób z niedowładem lub porażeniem kończyn dolnych. Parapodia są zwykle wyposażone w pasy mocujące, podpórki pod pachy i podudzia, a także w kółka lub rolki ułatwiające przemieszczanie się. Parapodia mogą być stosowane zarówno przez dzieci, jak i dorosłych z różnymi schorzeniami neurologicznymi lub ortopedycznymi. Parapodia mają wiele korzyści dla zdrowia i samopoczucia pacjentów, takich jak:

 • Poprawa krążenia i oddechu
 • Zapobieganie zanikom mięśniowym i skurczom
 • Zmniejszenie ryzyka powikłań naczyniowych i zakrzepowych
 • Poprawa funkcji układu moczowego i pokarmowego
 • Zwiększenie pewności siebie i niezależności

Stoły pionizujące

Stoły pionizujące to meble rehabilitacyjne, które pozwalają na stopniową zmianę położenia ciała chorego z pozycji leżącej do pozycji pionowej. Stoły pionizujące są wykorzystywane głównie do pionizacji biernej, czyli takiej, która nie wymaga aktywności mięśniowej ze strony pacjenta. Stoły pionizujące mogą być stosowane u osób w śpiączce, z urazami rdzenia kręgowego lub z innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielną pionizację. Stoły pionizujące mają wiele zalet, takich jak:

 • Łatwość i bezpieczeństwo obsługi
 • Możliwość regulacji wysokości i kąta nachylenia leżyska
 • Wyposażenie w pasy stabilizacyjne i poduszki ortopedyczne
 • Zapewnienie komfortu i wygody pacjenta i terapeuty

Pionizator statyczny

Pionizator statyczny do pionizowania poprzez jego częste stosowanie  ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu, poprawia pracę wszystkich układów: zwiększa wentylację płuc, wspomaga funkcje serca, wspiera perystaltykę jelit, zapobiega  zastojom  w układzie moczowym, poprawia ruchliwość  stawów, uniemożliwia powstawanie odleżyn, a nawet poprawia stan psychiczny pacjenta.
Pionizator dynamiczny jest szczególnie doceniany w codziennej rehabilitacji zarówno w warunkach domowych, jak i szpitalnych. Urządzenie pozwala na pełną pionizację dla dorosłych i dzieci dzięki możliwości zastosowania stabilizatora kończyn dolnych. Umożliwia także samodzielne swobodne przemieszczanie się, a separator kończyn dolnych zapobiega krzyżowaniu się nóg. Dzięki pracy z pionizatorem pacjent może stawiać swoje pierwsze kroki, a osoby starsze utrzymywać lub stopniowo odzyskiwać utraconą sprawność.
Pionizator jakie ma zastosowanie

Pionizator to odmiana rodzaj ortezy stabilizującej przeznaczonej dla osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć i utrzymać postawy stojącej. Sprzęt wykorzystuje się w rehabilitacji dzieci i dorosłych zmagających się ze schorzeniami neurologicznymi czy ortopedycznymi ograniczającymi sprawność utrzymania pozycji wyprostowanej.

Pionizacja i pionowa pozycja ciała stanowi podstawę nauki lub reedukacji chodu, którego zdolność została utracona na skutek wypadku bądź choroby. Sprzęt rehabilitacyjny tego typu znajduje zastosowanie u osób z niedowładem kończyn dolnych, najczęściej w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, paraplegii tetraplegii.

Pionizatory dynamiczne statyczne  Parapodium

Sprzęt ortopedyczny dla osób niepełnosprawnych, po różnego rodzaju kontuzjach i schorzeniach. Parapodium pionizator statyczny dynamiczny oraz stół pionizacyjny poprzez częste stosowanie tych urządzeń  zyskasz pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.

Wybór odpowiedniego rodzaju pionizatora – dynamicznego lub statycznego – dyktowany jest aktualną kondycją pacjenta.

Pionizator statyczny przeznaczony jest dla osób, których ciało pozostaje całkowicie bezwładne. Nie umożliwia on chodzenia, jednak pozwala na przyjęcie bezpiecznej pozycji wyprostowanej i zachowanie kontroli nad ciałem. Pionizator tego typu wyposażony jest w kółka, dzięki którym opiekun może swobodnie transportować podopiecznego. Stosuje się go najczęściej przy mózgowym porażeniu dziecięcym, porażeniu czterokończynowym czy przepuklinie oponowo-rdzeniowej.

Pionizator dynamiczny zalecany jest pacjentom, którzy zachowali sprawność kończyn górnych i są w stanie samodzielnie stać. Dzięki niemu chory bez większego wysiłku może poruszać się bez pomocy osób trzecich, nie ryzykując upadku. Sprzęt daje możliwość utrzymania pozycji stojącej przez wiele godzin, bez nadmiernego obciążenia rąk. Wspomagając trening mięśni, pozwala stopniowo osiągać coraz lepsze rezultaty rehabilitacji. Wykorzystuje się go m.in. u pacjentów po urazach kręgosłupa.

Parapodium dynamiczne to urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trzecich.

Parapodium statyczne to urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjentów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.

Pionizatory dla dzieci

Pionizatory dla dzieci Pionizatory dla dzieci to specjalne urządzenia rehabilitacyjne, które służą do wspomagania procesu pionizacji, czyli przyjmowania i utrzymywania pozycji pionowej przez osoby z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami ruchowymi. Pionizacja jest ważna dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka, ponieważ poprawia krążenie, oddech, trawienie, zapobiega odleżynom i osteoporozie, a także wpływa pozytywnie na samopoczucie i funkcje poznawcze. Pionizatory dla dzieci mogą być statyczne, dynamiczne lub mobilne, w zależności od stopnia aktywności i możliwości ruchowych pacjenta. Pionizatory statyczne utrzymują dziecko w pozycji pionowej bez możliwości ruchu, pionizatory dynamiczne umożliwiają dziecku wykonywanie ruchów w pozycji pionowej, takich jak chodzenie, skręcanie czy przechylanie, a pionizatory mobilne pozwalają dziecku poruszać się w pozycji pionowej po płaskiej powierzchni. Pionizatory dla dzieci powinny być dostosowane do rozmiaru i potrzeb dziecka, a także zapewniać bezpieczeństwo i komfort. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów i modeli pionizatorów dla dzieci, które można znaleźć w sklepach internetowych lub placówkach medycznych.

Pionizatory odwodzące dla dzieci

Pionizatory odwodzące dla dzieci to urządzenia rehabilitacyjne, które umożliwiają osobom z niedowładem lub porażeniem kończyn dolnych przyjęcie i utrzymanie pozycji pionowej z odwiedzeniem bioder i kolan. Odwiedzenie to ruch polegający na oddaleniu kończyny od osi ciała. Pionizatory odwodzące dla dzieci mają na celu zapobieganie przykurczom mięśniowym i deformacjom stawów, które mogą wystąpić w wyniku długotrwałego przebywania w pozycji leżącej lub siedzącej.

Pionizator z odwiedzeniem dla dzieci

Pionizator z odwodzeniem odwodzący dla dzieci może być statyczny lub dynamiczny, w zależności od stopnia aktywności i możliwości ruchowych pacjenta. Pionizatory statyczne utrzymują dziecko w pozycji pionowej bez możliwości ruchu, natomiast pionizatory dynamiczne umożliwiają dziecku wykonywanie ruchów w pozycji pionowej, takich jak chodzenie, skręcanie czy przechylanie.

Jak wybrać pionizator lub parapodium?

Wybór pionizatora lub parapodium zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Stan zdrowia i możliwości ruchowe pacjenta
 • Cel i częstotliwość pionizacji
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i stabilności
 • Preferencje dotyczące funkcjonalności i komfortu
 • Budżet i dostępność dofinansowania

Ogólnie rzecz biorąc, pionizatory i parapodia można podzielić na trzy główne rodzaje:

 • Statyczne – są to urządzenia, które utrzymują pacjenta w pozycji pionowej bez możliwości ruchu. Są proste w obsłudze i stosunkowo tanie, ale nie zapewniają stymulacji mięśniowej ani treningu równowagi. Przykładem takiego urządzenia jest Pionizator statyczny dla dorosłych Paraipon Akces-Med
 • Dynamiczne – są to urządzenia, które umożliwiają pacjentowi wykonywanie ruchów w pozycji pionowej, takich jak chodzenie, skręcanie czy przechylanie. Są bardziej zaawansowane technologicznie i droższe, ale zapewniają lepszą aktywację mięśni i koordynację ruchową. Przykładem takiego urządzenia jest Parapodium dynamiczne GYM
 • Mobilne – są to urządzenia, które pozwalają pacjentowi poruszać się w pozycji pionowej po płaskiej powierzchni. Są najbardziej funkcjonalne i dają największą swobodę ruchu, ale wymagają większej przestrzeni i opieki. Przykładem takiego urządzenia jest Parapodium dynamiczne mobilne Combo

Jak korzystać z pionizatora lub parapodium?

Korzystanie z pionizatora lub parapodium wymaga odpowiedniego przygotowania, ustawienia i nadzoru. Niektóre z podstawowych kroków to:

 • Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia i jego elementów
 • Dostosowanie urządzenia do rozmiaru i potrzeb pacjenta
 • Zapewnienie odpowiedniego ubioru i obuwia pacjenta
 • Pomoc pacjentowi w wejściu do urządzenia i zapięciu pasów mocujących
 • Ustawienie kąta nachylenia lub wysokości urządzenia w zależności od rodzaju pionizacji
 • Monitorowanie stanu pacjenta podczas pionizacji i reagowanie na ewentualne objawy niepożądane
 • Pomoc pacjentowi w wyjściu z urządzenia i zapewnienie odpowiedniego odpoczynku

Jakie są korzyści z pionizacji?

Pionizacja jest ważnym elementem rehabilitacji, ponieważ poprawia krążenie, oddech, trawienie, zapobiega odleżynom i osteoporozie, a także wpływa pozytywnie na samopoczucie i funkcje psychologiczne pacjentów. Pionizacja może mieć również następujące korzyści:

 • Poprawa postawy ciała i równowagi
 • Zmniejszenie napięcia mięśniowego i bólu
 • Zwiększenie zakresu ruchu stawów
 • Wzmocnienie mięśni kończyn dolnych i tułowia
 • Poprawa funkcji układu moczowego i pokarmowego
 • Zwiększenie pewności siebie i niezależności
Call Now Button