Pionizatory parapodia stoły pionizacyjne

Pionizator parapodium dynamiczne statyczne

Pionizatory parapodia statyczne i dynamiczne odwodzące dla dorosłych i dla dzieci oraz stoły do pionizacji to urządzenia służące do uzyskiwania i utrzymywania pozycji pionowej przez osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie PCPR refundacja NFZ.

Pionizatory na co wskazują badania wymuszając przyjmowanie przez pacjentów pionowej postawy ciała. Dobry pionizator sprzyja więc poprawnemu funkcjonowaniu organizmu, poprawia pracę wszystkich układów: zwiększa wentylację płuc, wspomaga funkcje serca, wspiera perystaltykę jelit, zapobiega  zastojom  w układzie moczowym, poprawia ruchliwość  stawów, uniemożliwia powstawanie odleżyn, a nawet poprawia stan psychiczny pacjenta. Pionizatory z dofinansowaniem z NFZ, PCPR i MCPR MOPS KOD NFZ P.125

Pionizatory parapodium dla dorosłych i dzieci stoły pionizacyjne

Pionizator statyczny do pionizowania poprzez jego częste stosowanie  ma bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu, poprawia pracę wszystkich układów: zwiększa wentylację płuc, wspomaga funkcje serca, wspiera perystaltykę jelit, zapobiega  zastojom  w układzie moczowym, poprawia ruchliwość  stawów, uniemożliwia powstawanie odleżyn, a nawet poprawia stan psychiczny pacjenta.
Pionizator dynamiczny jest szczególnie doceniany w codziennej rehabilitacji zarówno w warunkach domowych, jak i szpitalnych. Urządzenie pozwala na pełną pionizację dla dorosłych i dzieci dzięki możliwości zastosowania stabilizatora kończyn dolnych. Umożliwia także samodzielne swobodne przemieszczanie się, a separator kończyn dolnych zapobiega krzyżowaniu się nóg. Dzięki pracy z pionizatorem pacjent może stawiać swoje pierwsze kroki, a osoby starsze utrzymywać lub stopniowo odzyskiwać utraconą sprawność.
Pionizator jakie ma zastosowanie

Pionizator to odmiana rodzaj ortezy stabilizującej przeznaczonej dla osób, które nie są w stanie samodzielnie przyjąć i utrzymać postawy stojącej. Sprzęt wykorzystuje się w rehabilitacji dzieci i dorosłych zmagających się ze schorzeniami neurologicznymi czy ortopedycznymi ograniczającymi sprawność utrzymania pozycji wyprostowanej.

Pionizacja i pionowa pozycja ciała stanowi podstawę nauki lub reedukacji chodu, którego zdolność została utracona na skutek wypadku bądź choroby. Sprzęt rehabilitacyjny tego typu znajduje zastosowanie u osób z niedowładem kończyn dolnych, najczęściej w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, paraplegii tetraplegii.

Pionizatory dynamiczne statyczne  Parapodium

Sprzęt ortopedyczny dla osób niepełnosprawnych, po różnego rodzaju kontuzjach i schorzeniach. Parapodium pionizator statyczny dynamiczny oraz stół pionizacyjny poprzez częste stosowanie tych urządzeń  zyskasz pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu.

Wybór odpowiedniego rodzaju pionizatora – dynamicznego lub statycznego – dyktowany jest aktualną kondycją pacjenta.

Pionizator statyczny przeznaczony jest dla osób, których ciało pozostaje całkowicie bezwładne. Nie umożliwia on chodzenia, jednak pozwala na przyjęcie bezpiecznej pozycji wyprostowanej i zachowanie kontroli nad ciałem. Pionizator tego typu wyposażony jest w kółka, dzięki którym opiekun może swobodnie transportować podopiecznego. Stosuje się go najczęściej przy mózgowym porażeniu dziecięcym, porażeniu czterokończynowym czy przepuklinie oponowo-rdzeniowej.

Pionizator dynamiczny zalecany jest pacjentom, którzy zachowali sprawność kończyn górnych i są w stanie samodzielnie stać. Dzięki niemu chory bez większego wysiłku może poruszać się bez pomocy osób trzecich, nie ryzykując upadku. Sprzęt daje możliwość utrzymania pozycji stojącej przez wiele godzin, bez nadmiernego obciążenia rąk. Wspomagając trening mięśni, pozwala stopniowo osiągać coraz lepsze rezultaty rehabilitacji. Wykorzystuje się go m.in. u pacjentów po urazach kręgosłupa.

Parapodium dynamiczne to urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trzecich.

Parapodium statyczne to urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjentów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.

Call Now Button