Aktywny Samorząd 2019

Aktywny Samorząd 2019 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Moduł I:
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Osoby mogące ubiegać się o pomoc:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Informacje dla zainteresowanych kierować na adres – biuro@grupamazamed.pl

Call Now Button